China Jiangsu

Ontwikkelingen van het kantoor

Sinds de oprichting in 2006 speelt het handelskantoor een belangrijke rol bij het promoten van een goed samenwerkingsverband tussen Noord-Brabant/Nederland en Jiangsu, met name op het gebied van de onderlinge handel en investeringen.

Jiangsu Office

Verbeteren van de vriendschap en het begrip van de culturen van Jiangsu en Brabant door middel van het handelskantoor in Tilburg. Het Jiangsu Office heeft veel moeite gedaan om Noord-Brabant op verschillende manieren te promoten in Jiangsu, waaronder via de media en door het organiseren van bezoeken van delegaties en seminars. Steeds meer bedrijven in Jiangsu kiezen nu eerst voor Nederland als ze willen handelen en investeringen in Europa. Hetzelfde geldt voor Nederlandse bedrijven. Steeds meer Nederlandse bedrijven kennen Jiangsu nu. Zoals een van de ondernemers zei na zijn bezoek aan Jiangsu:”Ik had nooit gedacht dat het onderwijsniveau in Jiangsu zo hoog zou zijn, de kwaliteit van de producten was zo goed en het ondernemingsklimaat in Jiangsu was uitstekend. Ik ga nu zaken doen met bedrijven in Jiangsu”.

Toen het Jiangsu Offfice opende in 2006, waren er twee officiële partnerschappen tussen steden in Noord-Brabant en Jiangsu Dankzij een suggestie en met behulp van het Jiangsu Office hebben alle vijf grote steden in Noord-Brabant nu partners gevonden in Jiangsu. Dit unieke patroon van partnerschappen tussen Jiangsu en Noord-Brabant heeft ervoor gezorgd dat de band tussen de twee provincies sterker is dan bij andere provinciale partnerschappen. Dit partnerschap richt zich niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op stedelijk niveau en zit diepgeworteld. Deze samenwerking bevindt zich niet alleen op politiek en economisch niveau, maar breidt zich ook op het gebied van landbouw, cultuur en onderwijs.

Noord Brabant

Het Jiangsu Office organiseert al sinds april 2006 voor bedrijven in Noord-Brabant en Jiangsu seminars over handel en investeringen. Het handelskantoor nam deel aan en organiseerde meer dan 10 seminars over handel en investeringen in Jiangsu en in Nederland, waar meer dan 2.000 mensen aan deelnamen.

Het verstrekken van advies aan Nederlandse bedrijven. Het opzetten van het Jiangsu Office in Tilburg heeft ervoor gezorgd dat bedrijven toegang hebben tot informatie en eenvoudiger samenwerkingspartners in Jiangsu kunnen vinden. Nederlandse bedrijven hebben nu veel makkelijker toegang tot informatie over investeringen en het handelsbeleid in Jiangsu en China. Tot nu toe heeft het handelskantoor aan meer dan 300 bedrijven in Nederland advies gegeven en informatie verstrekt over Jiangsu.

Het Jiangsu Office is opgericht door de provinciale overheid van Jiangsu. Dit geeft duidelijk aan dat Jiangsu profiteert van een intensieve samenwerking met Noord-Brabant op het gebied van handel en economie. Daarnaast is dit voor bedrijven in Jiangsu een teken dat Nederland een plaats is waar ze veilig kunnen investeren.

Kortom, het Jiangsu Office speelt een steeds grotere rol bij het promoten van een vriendschappelijke samenwerking tussen Nederland en Jiangsu, met name op het gebied van onderlinge handel en investeringen.